Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-04T15:53:54+08:00

ALKISAH, maka tersebutlah perkataan raja benua Siam; daripada zaman dahulukala, negeri Siam itu Syahru’n Nuwi namanya disebut orang. Syahadan segala raja-raja di bawah angina ini, semuanya takluk kepadanya; Bubunnya nama rajanya. Setelah didengar oleh benua Siam bahawa Melaka negeri besar, tiada takluk ke Siam, maka Paduka Bubunnya pun menyuruhlah ke Melaka hendak minta surat sembah.

Maka Sultan Muzaffar Syah tiada mahu menyembah ke benua Siam. Maka raja benua Siam pun terlalu marah, serta menyuruh berlengkap akan menyerang Melaka; Awi Cakri nama panglimanya membawa rakyat terlalu banyak, tiada terpermanai lagi. Maka dipersembahkan orang ke bawah duli Sultan Muzaffar Syah, bahawa raja benua Siam menyuruhkan hulubalangnya, Awi Cakri namanya, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai, berjalan darat serta terus ke hulu Pahang.

Maka setelah baginda mendengar khabar itu, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat di teluk rantau, mudik ke Melaka. Maka berkampunglah sekaliannya ke Melaka; maka Tun Perak pun mudik ke Melaka membawa orang Kelang dengan segala anak bininya sekali. Maka orang Kelang pun masuk mengadap raja, persembahkan segala perihal; demikian sembahnya: “Tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya mengadap dengan lelaki juga, akan patik sekaliannya dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan.”

Setelah Sultan Muzaffar Syah mendengar sembah orang Kelang itu, maka titiah baginda pada seorang bentara, Seri Amerta gelarnya, “Jikalau datang Tun Perak kelak ke balairung mengadap, katakan oleh Seri Amerta sembah orang Kelang itu; jangan kamu katakan dengan titah kita.”

Adapun akan Seri Amerta itu asalnya daripada orang Pasai, Tun Semendera namanya; sebab ia cerdik, lagi tahu berkata-kata, maka dijadikan baginda bentara, digelar Seri Amerta. Maka diperbuatkan baginda suatu bangku betul di bawah lutut baginda; di sanalah ia memikul pedang. Ialah yang menyampaikan barang titah raja.

Pada suatu hari, maka Tun Perak pun datang mengadap raja, duduk di tanah sama orang yang banyak. Maka kata Seri Amerta pada Tun Perak, “Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini mengadukan halnya ke bawah Duli Yang Dipertuan, adapun orang teluk rantau yang lain semuanya mengadap lelaki juga, akan orang Kelang mengapa maka Tun Perak bawa dengan perempuannya sekali? Mengapa demikian fiil tuan?”

Maka tidak disahuti oleh Tun Perak tanya Seri Amerta itu. Maka sekali lagi Seri Amerta berkata-kata, tiada juga disahuti oleh Tun Perak. Setelah genap tiga kali Seri Amerta berkata, maka baharulah disahut oleh Tun Perak.Katanya:”Hei Seri Amerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga, hendaklah baik- baik peliharakan, jangan diberi berkarat; akan pekerjaan kami, orang bekerja ini, dimana tuan hamba tahu? Akan sekarang, Duli Yang Dipertuan dalam negeri ini dengan anak isteri baginda, dan dengan segala alat takhta kerajaan; maka benarkah pada pendapat tuan hamba, kami sekalian datang dengan berlelaki juga dengan jauh tempat Selat Kelang? Jikalau barang sesuatu hal negeri ini, apa disebutkannya akan kami sekalian? Sebab itulah maka segala orang Kelang ini hamba bawa dengan segala anak perempuannya sekali. Jikalau dia berperang dengan musuh pun bersungguh-sungguh hati; kurang-kurang ia melawankan Duli Ynag Dipertuan, lebih-lebih lagi ia melawankan anak perempuannya.”