Jawapan

2016-04-06T09:48:31+08:00
Resapan berbantu memerlukan pembantu seperti protein pembawa dan protein liang .

Resapan ringkas merupakan resapan mudah yang tidak memerlukan tenaga dan tidak memerlukan bantuan .

Osmosis merupakan pergerakan yang melibatkan molekul air . 

Pengangkutan aktif merupakan pengangkutan yang melibatkan penggunaan tenaga ATP iaitu adenosina trifosfat .