Jawapan

2016-04-06T14:14:48+08:00
Tatasusila-adat sopan santun dan budi pekerti yg baik.
tatabahasa-pengetahuan atau pelajaran ten-tang pembentukan perkataan dan proses pembinaan ayat (penyusunan kata dlm ayat) dll, nahu; ketatabahasaan (hal) yg berkaitan dgn tata-bahasa: kertas bahasa Malaysia hendaklah menekankan aspek
tatatertib-peraturan-peraturan yg mesti dipatuhi;
tatacara-1. adat istiadat; 2. adat resam; 3. cara dan peraturan, prosedur: ~ pembentukan istilah; ~ permohonan.
1 5 1