Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-07T13:54:18+08:00
2016-04-07T16:33:45+08:00
1.Awalan kata namape- ( pelari, perakus,penyapu )pem- ( pembawa,pembuka )pen- ( pendatang,pendua )peng- ( penggali,penggubal )pel- ( pelajar )ke- ( ketua,kelepek )juru- ( juruukur,juruwang )pra- ( prakata,prasejarah )dwi- ( dwifungsi,dwibahasa )
2.Awalan kata kerjame- ( melawan,menyikat,merasa)memper- ( memperhamba,memperisteri)ber- ( berjalan,berganti, berserta )ter- ( terjebak,terbentuk )di- ( diatur,ditimbang,disusun )diper- ( dipercepat, diperoleh )
3. Awalan kata adjektifter- ( terbesar,terputih)te- ( teruncing,terendah,teringin )se- ( secantik,secerah,setebal )
Kata Terbitan BerapitanApitan wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan
1.Apitan kata namape…an ( pelaksanaan,perasaan )penge…an ( pengesahan,pengehadan)ke…an ( kelaianan,kelebihan )
2.Apitan kata kerjame…kan ( memainkan,melukakan )mem…kan( membaharukan,membaikkan )ber…kan ( beralaskan,berlaukkan )diper…i ( diperdengarkan,diperbahaskan )ke…an ( kehujanan,kehausan,kepanaskan)di…kan ( didekati,dimulai,diadili )memper..i ( memperingati )
3.Apitan kata adjektifke…an ( keinggerisan,kearaban,kecinaan )

Kata Terbitan BersisipanSisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam1.kata nama2.kata adjektif
Contohnya :i. Sisipan kata nama-el- ( kelengkeng,telunjuk,kelabut )-er- ( keruping,seruling,serabut )ii. Sisipan kata adjektif-el- ( selerak,gelembung )-er- ( serabut,gerigi )-em- ( gemilang,semerbak,gemerlap )-in- ( sinambung )
#HARAP_MEMBANTU


 
terima kasih ye..anak sekolah emak pun kna jadi cikgu juga...
emak pun kna masuk kelas tuisyen
MOST WELCOME