Jawapan

2016-04-09T13:49:27+08:00

1.kerajaan harus melaksanakan pelbagai dasar ekanomi Negara.

2.mengubahkan struktur ekonomi Negara daripada sector pertanian tradisional.