1) Fatimah menerima wang saku sebanyak RM2.40 sehari daripada bapanya . Dia menyimpan 1 per 3 daripada wang sakunya pada setiap hari Isnin , Selasa , dan Rabu manakala 5 per 6 pada setiap hari khamis dan jumaat . berapakah jumlah wang disimpan dalam seminggu ?

2) Dalam satu pertandingan kuiz matematik, 5 markah akan diberikan kepada setiap jawapan yang betul dan 3markah akan ditolak bagi setiap jawapan yang salah . Farah menjawab 28 daripada 45 soalan yang betul . Berapa banyak markah yang diperolehi oleh farah daklam pertandingan kuiz tersebut ?

Thanks for answerr :))

1

Jawapan

2016-04-09T21:55:25+08:00
Soalan 1:
3(1/3 × 2.40) + 2(5/6 × 2.40)
3(0.80) + 2(2)
2.4 + 4
RM6.40  #

Soalan 2:
(28 × 5) - (17 × 3)
140 - 51
89 markah  #
1 5 1