Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-10T19:27:40+08:00
F1 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
F2 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa 
F3 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia 
F4 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara 
F6 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam
pelbagai bidang ilmu 
F7 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D 
F8 Menggalakkan kegiatan penulisan 
F9 Menggalakkan kegiatan penterjemahan