Jawapan

2016-04-11T12:00:37+08:00
1. Alkana CnH2n+2 tiada kumpulan berfungsi 2. Alkena CnH2n kump berfungsi ialah ikatan ganda 2 3. Alkohol CnH2n+1OH kump berfungsi ialah kump hidroksil -OH 4. Asid karboksilik CnH2n+1 COOH kump berfungsi ialah kump karboksil 5. Ester CnH2n+1COOCmH2m+1 kump berfungsi kump karboksilat
2 2 2