Rajah di atas menunjukkan negeri-negeri yang dicadangkan dalam Pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia. Gagasan Persekutuan Malaysia - Tanah Melayu - Singapura - Sabah dan Sarawak - Brunei
a. Wujudnya struktur sosial
b. Wujudnya satu unit politik
c. Wujudnya penyatuan ideologi
d. Wujudnya pembahagian ekonomi

1

Jawapan

2016-04-20T14:18:04+08:00
B. Wujudnya satu unit politik
rujukan mukasurat 202 buku teks tingkatan 3

• Merupakan cadangan penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah & Brunei

• Ditadbir dalam satu unit politik