Jawapan

2016-04-12T10:11:58+08:00
Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia bertanggungjawab untuk menggubal dasar-dasar perhutanan, memberi nasihat dan khidmat teknikal kepada Jabatan-jabatan Perhutanan Negeri dalam aspek perancangan, pengurusan dan pembangunan hutan, pengusahasilan hutan dan industri berasas kayu, kajian operasi hutan serta latihan dan pembangunan sumber manusia. Di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan terdapat dua Timbalan Ketua Pengarah iaitu Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Perancangan) dan Timbalan Ketua Pengarah (Operasi dan Teknikal) masing-masing bertanggungjawab terhadap enamĀ  bahagian. Sementara itu, terdapat satu Unit dan satu Bahagian lain yang bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Pengarah Perhutanan.
2016-04-12T21:55:07+08:00
Menjaga hutan supaya tidak diceroboh