Penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dapat membina penampilan diri,daya kepimpinan,disiplin diri yang tinggi ,perpaduan dan pelbagai sifat yang positif dalam kalangan pelajar.Ulaskan pernyataan di atas.

1

Jawapan

2016-04-14T14:06:32+08:00
Positif dalam diri,serta rasa keagungan dalam permainan