1)apakah yang dimaksudkan dengan populasi , komunifi dan ekosistem?
2)Berikan dua contoh populasi yang terdapat dalam ekosistem paya bakau.
3)Nyatakan 2 cara tbuhan dan haiwan berinterasi dalam satu ekosistem.
4)apakah jenis interasi yang wujud antara organisma berikut ?
(a)bangau-ikan
(b)burung bangau kerbau-kerbau
(c)manusia-kutu
2)nyatakan dua kelebihan dan keburukan kawalan biologi

1

Jawapan

2016-04-15T23:54:19+08:00
1)populasi=populasi merujuk kepada sekumpulan organisma daripada spesies yang sama yang hidup dalam habitat yang sama ,pada suatu masa tertentu./komuniti=komuniti adalah semua populasi yang hidup bersama sama di suatu habitat serta saling berinteraksi antara satu dengan lain.Ekosistem=merujuk kepada komuniti yg hidup dalam suatu persekitaran termasuk segala komponen bukan hidup yg wujud dalam persekitaran itu.hutan tropika dan laut ialah contoh ekosistem
1 5 1