Apakah faktor utama perkembangan bandar-bandar tersebut? "Senarai berikut merupakan bandar-bandar baru di Tanah Melayu: - Taiping
- Kuala Lumpur
- Ipoh"

A. Penanaman getah
B. Perlombongan bijih timah
C. Pusat perdagangan utama
D. pengumpulan hasil pertanian

1

Jawapan

2016-04-15T16:12:26+08:00