Apakah muslihat yang dirancang oleh British untuk mengawal kewangan
Johor ?
A. Membina beberapa kemudahan awam di Johor
B. Melantik orang British sebagai penasihat kewangan
C. Mencadangkan pembinaan landasan keretapi di Johor
D. Membentuk jawatan juruaudit dalam pentadbiran Johor

1

Jawapan

2016-04-16T03:24:00+08:00
B.melantik orang british sebagai penasihat kewangan