Tokoh berikut merupakan seorang pemimpin tempatan di Sarawak.
Datu Patinggi Ali
Apakah peranan beliau ?
A. Menjadi penasihat Sultan Mu’mein
B. Mengusahakan perlombongan emas
C. Menentang pemerintahan James Brooke
D. Menentang kezaliman Pangeran Indera Mohkota

1

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-15T07:37:03+08:00
A. Menjadi penasihat Sultan Mu’mein