Tokoh Daeng Ibrahim merupakan pemimpin terkenal di negeri Johor.
Apakah yang dilakukan oleh baginda untuk memajukan negeri Johor ?
A. Memperkenalkan Sistem Kangcu
B. Memperkenalkan Sistem Kangani
C. Menggalakkan aktiviti perdagangan
D. Menggalakkan aktiviti perindustrian

1

Jawapan

2016-04-15T00:00:57+08:00
A.Memperkenalkan Sistem Kangcu