Pernyataan berikut menerangkan dasar pentadbiran Kesultanan Brunei terhadap Sarawak. Sebelum abad ke-19 : Pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak // Selepas Abad ke-19: Melantik Pembesar Brunei sebagai wakil Kesultanan Brunei mentadbir Sarawak. Mengapakah berlakunya perubahan tersebut ?
A. Menguasai kekayaan Sarawak
B. Menghalang kemerdekaan Sarawak
C. Menghadkan kemasukan orang Cina
D. Menjadikan Sarawak sebagai zon penampan

1

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-14T23:23:34+08:00