Maklumat di atas berkaitan dengan perlembagaan negeri. • Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
• Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu Apakah persamaan perlembagaan tersebut ?
A. Menerap pengaruh Barat
B. Menjamin kedaulatan negeri
C. Mempelopori amalan demokrasi
D. Menjadi asas Perjanjian Persekutuan

2

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-14T23:30:24+08:00
2016-04-15T16:46:07+08:00
C. Mempelopori amalan demokrasi