Maklumat berikut menunjukkan penglibatan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Brooke. Keanggotaan Majlis Bahagian: Residen, Penolong Residen, Penolong Pegawai Daerah, Pegawai Anak Negeri, Ketua Kampung. Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan Majlis Bahagian?
I Mengutip cukai
II Menjaga keamanan
III Menasihati James Brooke
IV Mengutip cukai Meluluskan undang-undang
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

2

Jawapan

2016-04-15T13:47:58+08:00
2016-04-15T16:47:17+08:00