Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penanaman getah di Sabah?
I kemasukan buruh India
II pengecualian cukai eksport
III dividen diberi kepada pengusaha
IV membawa masuk Syarikat British
A. I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-14T23:41:09+08:00
I kemasukan buruh India
II pengecualian cukai eksport

A. I dan II
2016-04-15T16:43:05+08:00