Apakah kesan penggunaan mata wang yang diperkenalkan oleh Syarikat Borneo
Utara British pada tahun 1882?
I menambah pelaburan
II meninggikan taraf hidup pribumi
III memudahkan kegiatan perhutanan
IV meningkatkan pengeluaran hasil tanaman
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-15T01:30:16+08:00
2016-04-15T16:27:56+08:00