Gambar rajah berikut menggambarkan suasana yang dapat dilihat semasa pentadbiran Brooke di Sarawak.
Apakah rumusan yang dapat dibuat daripada gambar rajah tersebut?
A. Pembukaan tanah baru
B. Pengangkutan darat
C. Peningkatan taraf hidup
D. Pengeksploitasian kekayaan

2

Jawapan

2016-04-14T22:53:06+08:00
  • Pengguna Brainly
2016-04-15T01:33:12+08:00
D. Pengeksploitasian kekayaan.................