Jadual berikut menunjukkan nilai eksport sagu di Sabah. " 1884: 72417 // 1885: 53417 // 1886: 93433" Mengapakah nilai eksport sagu begitu tinggi?
I galakan dari kerajaan
II penanaman secara komersial
III membawa masuk syarikat asing
IV pelepasan cukai diberi kepada pengusaha
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

1

Jawapan

2016-04-15T16:21:36+08:00