Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-22T10:56:28+08:00
Keganasan komunis dan darurat yang berlaku dari tahun 1948-1960 tidak dapat dipisahkan daripada pengkajian dan penghayatan dalam memahami perkembangan negara kita Malaysia. Apakah yang anda fahami mengenai dua perkataan tersebut sebagai seorang rakyat atau warganegara? Lebih-lebih lagi sebagai warganegara yang telah didedahkan dengan pengajian kenegaraan ini? Sebagai jawapannya, sila baca dan hayati sepenuhnya penulisan ini yang bermula dari latar belakang perkembangan ideologi komunis dan terjejasnya kelancaran proses mencapai kemerdekaan akibat daripada berlaku darurat.6.2.1     Latar Belakang Awal
Masyarakat Cina1 yang tinggal di Tanah Melayu amat prihatin dan sensitif terhadap apa yang berlaku di tanah besar China. Keadaan sedemikian berlaku kerana ramai yang berpendirian bahawa Tanah Melayu hanya sebagai tempat sementara untuk mencari rezeki dan kuatnya ikatan hubungan kekeluargaan dengan tanah air mereka. Hal ini juga disebabkan oleh proses migrasi yang berterusan menyebabkan ramai dari kalangan mereka yang baru datang menyebarkan berita atau memberi pandangan apa yang sedang berlaku di sana. Dengan itu, apa yang berlaku di tanah besar China menarik perhatian mereka yang tinggal di sini dan sering pula menjadi ikutan.
Kemunculan ideologi dan pengaruh komunis2 di Tanah Melayu dapat di kesan pada tahun 1921 atau 1922. Sebelum ini, pengaruh nasionalis Parti Kuomintang (KMT) pimpinan Dr. Sun Yat Sen telah bertapak sejak tahun 1911 serentak dengan kejayaan membentuk sebuah republik di China. KMT telah mewujudkan cawangan-cawangan partinya. Lebih awal dari itu, masyarakat Cina telahpun mempunyai kesedaran politik dan cita-cita revolusioner melalui Persatuan Kemuafakatan Pusat (Chung Ho Tang) yang ditubuhkan pada 1904 di Tanah Melayu dan Singapura. Pada tahun 1906, Dr. Sun Yat Sen sendiri pula menubuhkan Persatuan Perikatan (Tung Meng Huim) yang mempunyai matlamat yang sama.
1 5 1