Ulasan : gejala sosial dalam kalangan remaja di bawah ini dengan teliti . berdasarkan maklumat yang terdapat dalam cqrta tersebut
1 . keluarga bermasalah = 35 %
2. sikao remaja = 27 %
3 .pengaruh rakan sebaya = 20 %
4 . pengaruh pesekitaraan =18 %

1

Jawapan

2016-04-17T16:21:33+08:00