Seorang budak berjisim 30kg sedang berlari dengan halaju 6ms-1.Kemudian dia melompat ke atas sebuah troli pegun yang berjisim 15 kg.Kedua-dua budak dan troli bergerak mengikut arah asal gerakan budak itu.Berapakah halaju troli dan budak itu?

1

Jawapan

2016-04-17T22:07:52+08:00
30(6)+15(0)=(30+15)V 180 bhg 45 Nnt dpt jwpn