Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-17T23:48:00+08:00
Tajuk:pekerjaan penduduk dalam pelbagai ekonomi
(1)nama;...................................................
(2)umur:...................................................
(3)alamat:..................................................................................................

(4)apakah pekerjaan anda?
    [     ]kakitangan swasta.nyatakan (......................)
    [     ]kakitangan kerajaan.nyatakan (......................)
    [     ]lain-lain.nyatakan (.........................)

(5)apakah usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk?
    [     ]____________
    [     ]____________
    [     ]

(6)apakah kegiatan ekonomi yang dapat dimajukan?
    [     ]
    [     ]
    [     ]
2016-04-19T15:35:44+08:00
Pergi ke rumah jiran atau tetangga dan mula kan soal selidik