Encik taufik membuat pinjaman RM 150000 daripada bank untuk membeli sebuah rumah. Faedah yang dikenakan ialah 4.6% setahun. Dia membuat ansuran bayaran selama 20 tahun. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dijelaskan dalam tempoh itu?

1

Jawapan

2016-04-18T18:56:47+08:00
Bayaran yang perlu dijelaskan RM138 000