13. Apakah nilai-nilai murni yang boleh diwarisi berkaitan dengan dasar bermuafakat
dan berkongsi kuasa oleh Parti Perikatan sehingga berjaya dalam Pilihan Raya Majlis
Perundangan Persekutuan pada tahun 1955?
I. Bertoleransi
II. Berdedikasi
III. Bertimbang rasa
IV. Hormat-menghormati
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

1

Jawapan

2016-04-20T16:39:45+08:00
C. I, III dan IV

rujukan mukasurat 141 buku teks sejarah tingkatan 3