4. Mengapakah Laporan Fenn-Wu dicadangkan pada tahun 1951?
A. Mengadakan sekolah jenis umum
B. Mewajibkan pendidikan sekolah rendah
C. Mengadakan sukatan pelajaran yang sama
D. Mengekalkan sistem pendidikan vernakular Cina

1

Jawapan

2016-04-20T16:09:50+08:00

Jawapan B: Mewajibkan pendidikan sekolah rendah

rujukan buku teks tingkatan 3 mukasurat 129


Jawatankuasa Fenn-Wu

(a) Dibentuk untuk mengkaji penglibatan sekolah-sekolah Cina dalam

sistem sekolah kebangsaan.