Jawapan

  • MKEI
  • Tangan Bantuan
2016-04-21T18:49:34+08:00
Untuk memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan yang berhubung hak asasi manusia;Untuk menasihati dan membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan dan arahan dan tatacara pentadbiran dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil;Untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berkenaan dengan penandatanganan atau penyertaan dalam perjanjian dan suratcara antarabangsa yang lain dalam bidang hak asasi manusia;Untuk menyiasat aduan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
  • Pengguna Brainly
2016-04-22T18:54:05+08:00
Untuk menasihati
membantu Kerajaan dalam merumuskan perundangan
arahan dan tatacara pentadbiran mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil