Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-04-22T17:35:17+08:00

Kedua, masyarakat peribumi perlulah diberi pendedahan, pengetahuan berkenaaan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pihak British tetapi tidak diceburi oleh orang Melayu seterusnya memberi galakkan kepada masyarakat Melayu untuk menceburkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi secara meluas.

Ketiga, orang Melayu juga perlulah bangkit dan menggesa agar pendidikan untuk masyarakat peribumi dimajukan. Kesan daripada sistem pendidikan yang efektif, masyarakat peribumi akan terdidik seterusnya mampu menghadapi dasar ekonomi British yang hanya menguntungkan pihak British semata-mata.Keempat, orang Melayu perlulah menggesa pihak British agar membangunkan sistem pengangkutan dan perhubungan agar barangan tempatan dan maklumat dapat disampaikan dengan lancar.

Oleh sebab kegiatan ekonomi lebih tertumpu di kawasan bandar, masyarakat peribumi perlulah mewujudkan petempatan di bandar secara proaktif agar mereka tidak dipinggirkan oleh dasar ekonomi yang dirangka oleh pihak British.Masyarakat Melayu perlu menubuhkan syarikat kerjasama agar modal mereka dijana untuk menyaingi kegiatan ekonomi moden yang dikuasai British.

Media massa perlu mengkritik dasar ekonomi British yang jelas bertujuan bukan sahaja meminggirkan orang Melayu malah untuk memastikan orang Melayu terus miskin dan tertinggal dalam arus pembangunan.