Jawapan

2016-08-28T21:59:08+08:00
Satu majlis jamuan telah diadakan kerana meraikan kejayaan pasukan bola balingsekolah anda. Selaku ketua pasukan, anda diminta menyampaikan ucapan dalammajlis tersebut.Tuliskan ucapan anda itu selengkapnya.Yang mulia Tuan Pengurusi Majlis, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Salamsejahtera saya ucapkan. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih keranadiberi peluang menyampaikan ucapan dalam majlis ini.Guru-guru dan rakan-rakan sekalian,Saya selaku ketua pasukan bola baling sekolah, ingin merakamkan ribuan terimakasih kepada guru-guru dan rakan-rakan yang telah mengadakan majlis untukmeraikan kejayaan pasukan bola baling yang telah menjadi johan peringkat daerah.Sebenarnya, kejayaan yang dinikmati pasukan bola baling sekolah kita adalahhasil usaha gigih jurulatih yang tidak asing lagi iaitu Cikgu Soleh. Marilah kita memberikan satu tepukan yang gemuruh kepada beliau…  Guru-guru dan rakan-rakan sekalian,Saya mewakili rakan-rakan sangat berbangga atas sokongan dan dorongandaripada semua pihak di sekolah ini. Semoga kejayaan yang telah dicapai ini akanmenguatkan azam kami untuk mencapai kejayaan yang lebih gemilang di peringkatnegeri nanti.Kepada rakan-rakan, saya selaku ketua pasukan mengambil kesempatan inimengucapkan syabas dan tahniah. Tanpa kerjasama dan semangat juang yangkental, pastinya kejayaan sukar untuk dimiliki.Guru-guru dan rakan-rakan sekalian,Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya bagi pihak rakan-rakaningin merakamkan jutaan terima kasih. Terimalah serangkap pantun daripada saya;Pergi ke hutan mencari berangan,Berangan ditanam di dalam taman,Yakin boleh dijadikan pegangan;Kejayaan pasti dalam genggaman,Sekian, terima kasih