Jawapan

  • 1M4U
  • Bercita-cita tinggi
2016-04-23T10:34:22+08:00
Nombor perdana (prime number) adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 (the number itself and number 1). Oleh itu, nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi (nombor itu sendiri dan nombor 1).Nombor perdana terkecil ialah nombor 2, satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana.Nombor perdana yang kurang daripada 50 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan 47.Nombor 1 adalah BUKAN nombor perdana (NOT a prime number).Menentukan samada nombor yang diberi adalah nombor perdana.

Contoh:Tentukan samada setiap nombor berikut adalah nombor perdana.13

Jwb:
13 ÷ 1 = 13
13 ÷ 13 = 113
hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13 → (2 pembahagi/divisors)Oleh itu, 13 adalah nombor perdana.

51
Jwb:
51 ÷ 1 = 51
51 ÷ 3 = 17
51 ÷ 17 = 35
1 ÷ 51 = 51
51 boleh dibahagi dengan 1, 3, 17 dan 51 → (4 pembahagi/divisors)Oleh itu, 51 bukan nombor perdana.
  • Pengguna Brainly
2016-04-23T13:34:47+08:00
Faktor perdana (prime factor) bagi suatu nombor bulat adalah, nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut.Mengenal pasti faktor perdana dari senarai faktor.Contoh:Diberi 1, 2, 4, 7, 8, 14 dan 56 ada faktor kepada 56. Kenal pasti semua faktor perdana kepada 56.Jwb:Antara faktor kepada 56, 2 dan 7 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 56 adalah 2 dan 7.Mencari faktor perdana nombor bulat.Contoh:Dapatkan faktor perdana nombor berikut:100Kaedah 1 – Senaraikan semua faktor kepada 100.Faktor kepada 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. Antara semua faktor tersebut, 2 dan 5 adalah nombor perdana. Oleh itu, faktor perdana kepada 100 adalah 2 dan 5.