1) Bagaimanakah anda menjaga kemudahan-kemudahan awam.?Jelaskan.
2) Mengapakah kita perlu menjaga kemudahan-kemudahan ini.?
3) Cadangan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yg perlu ada di negara kita menjelang Tahun 2020.

1

Jawapan

2016-04-29T21:08:49+08:00
1) Menggunakan segala kemudahan awam dengan cermat.
- Contohnya , tidak menconteng atau membinasakan telefon awam selepas menggunakan.
2) Kita harus menjaga kemudahan - kemudahan yang terdapat di negara agar dapat menggunakan pada masa kecemasan.