Jawapan

2016-04-28T11:04:59+08:00
Terdapat lima fasa penting yang terlibat dalam pembangunan aturcara. Fasa-fasa tersebut ialah :
-analisis
-rekabentuk program
-pengekodan
-pengujian
-dokumentasi
2016-04-28T22:13:16+08:00
Terdapat lima fasa dalam pembangunan aturcara. Fasa-fasa tersebut ialah :
1.Analisis Masalah
2.Reka Bentuk Program
3.Pengekodan
4.Pengujian
5.Dokumentasi