Puan Kumari hendak membuat kek, tetapi dia tidak mempunyai neraca untuk menyukat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek tersebut.Terangkan cara yang boleh digunakan oleh Puan Kumari untuk menyukat bahan-bahan tersebut.

1

Jawapan

2016-05-03T18:37:52+08:00
Dengan menggunakan penimbang atau anggaran
Nyatakan satu kelemahan cara yang dinyatal
Nyatakan satu kelemahan cara yang dinyatakan di soalan atas