Jawapan

  • msf
  • Tangan Bantuan
2016-05-07T19:37:02+08:00
Perancangan kerjaPelaksanaanPenilaian hasil kerjaRekod kerja :- LakaranContoh fabrikUkuran badanMengenalpasti proses mnenjahitSusun atur polarLangkah menjahitPngiraan kosMengambil ukuran badanMengenalpasti tanda polaMengubahsuai polaMelakar pola mengikut ukuran badan sendiriMembentang fabric dan menyusun atur polaMenggunting fabricMenjahit pakaian dan menekan pada setiap proses jahitanStailWarna dan corakProses jahitanJenis fabrickosrekod kerja ialah suatu catatanlengkap yang megandungi langkah yang berturutan dalam penyediaan pakaian atau artikel.Tanda pola ialah symbol dan perangan untuk membantu mendapatkan ketetapan bagi setiap langkah membuat pakaian.Langkah untuk membuat pengubahsuaian :-

(a)    Mengambil ukuran badan

(b)   Membandingkan ukuran badan dengan pola asas

(c)    Membuat pengubahsuaian.

Proses membuat pakaian melibatkan perkara berikut :-Menyusun atur polaMengguntingLangkah menjahit yang berturutanMenekan pada setiap proses jahitanPengiraan kosPenilai hasil kerjaPengiraan kos meliputi pengiraan kos bahan, kos upah dan kos sampinganMembuat pemandingan antara pakaian jahit sendiri dengan pakaian siap beli dari aspek :-

(a)     Stail

(b)   Warna dan corak

(c)    Proses jahitan

(d)   Jenis fabric

(e)   Kos