matahari adalah penting kerana apabila tiada matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan fotosintesis dan membebaskan udara hal ini boleh menyebabkan tdak dapat melakukan respirasi
udara (oksigen)

Jawapan

2016-04-29T08:48:47+08:00
Kerana cahaya matahari merupakan tenaga terbesar yang tidak akan habis dan banyak manfaat bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi