Anda seorang pedagang di pelabuhan Meaka pada awal abad ke-16.Anda enggan, lagi berdagang di Melaka., Mengapakah anda mengambil tindakan demikian?, I Bimbang terhadap serangan Portugis, II Pelabuhan Melaka tidak dalam lagi, III Sistem cukai tidak diamalkan, IV Kadar cukai sangat timggi, A. I dan II, C. III dan IV, B. II dan III, D. I dan IV

1

Jawapan

2016-04-29T12:07:53+08:00
Jawapannya A.iaitu bimbang terhadap serangan portugis dan pelabuhan melaka tidak dalam lagi....