Jawapan

2016-04-30T11:22:42+08:00
Cari FSTB contoh soalan 5rs-rs^2 =5rs(1-s)
2016-05-02T11:05:43+08:00
Pemfaktoran dlm form 2 adalah seperti berikut :

1. ab + ac = a(b + c)
2. a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)
3. a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2
4. ab + bc + ad + cd
= b(a + c) + d(a + c)
= (b + d)(a + c)