Perjanjian yang ditandatangani di antara Stamford Raffles dengan Temenggung Abdul Rahman pada 30 Januari 1819 dianggap tidak sah., Bagaimanakah Stamford Raffles mengatasi masalah tersebut? , A. Meminta bantuan luar, B. Menabalkan sultan baharu, C. Mencari petempatan baharu, D. Mendapatkan sokongan pembesar

1

Jawapan

2016-04-30T07:38:57+08:00