Jawapan

2016-04-30T13:30:56+08:00
MIGRASI PENDUDUK MERUJUK KEPADA PROSES PERPINDAHAN ATAU PENGHIJRAHAN PENDUDUK DARI SATU TEMPAT KE SATU TEMPAT YANG LAIN DENGAN TUJUAN SECARA KEKAL ATAU SEMENTARA.MIGRASI PENDUDUK TERBAHAGI KEPADA 2 IAITU MIGRASI DALAMAN DAN MIGRASI ANTARABANGSA.
MIGRASI DALAMAN MERUJUKKEPADA PROSES PENGHIJRAHAN PENDUDUK DI ANTARA KAWASAN-KAWASAN DALAM SESEBUAH NEGARA.MIGRASI JENIS INI PULA TERBAHAGI KEPADA 4 POLA IAITU , BANDAR KE BANDAR, LUAR BANDAR KE BANDAR, BANDAR KE LUAR BANDAR DAN LUAR BANDAR KE LUAR BANDAR