Jawapan

2016-05-01T23:05:19+08:00
richard , gus , mr kilmer , joyce kilmer
2016-05-02T11:51:54+08:00