1. Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan) dalam penyiasatan ini ?

2.Ramalkan ketinggian landasan condong jika jarak yang dilalui oleh bongkah kayu ialah 40 cm

3.Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

1

Jawapan

2016-05-02T07:33:28+08:00
Bahan kimia dan neutral blh diubah pemboleh ubah