1.Berapakah jumlah dividen yang diperolehnya?

2.Pada awal bulan Januari 2016,Rin telah mengeluarkan wang simpanannya sebanyak 20% daripada jumlah wangnya pada akhir bulan Disember 2015.Berapakah baki wang Rin sehingga akhir bulan Januari 2016 ?

1

Jawapan

2016-05-02T18:35:06+08:00
1. 15% × 95 860 = 14 379

2. jumlah simpanan = 95 860 + 14 379 = 110 239

20% × 110 239 = 22 047.8

baki akhir = 110 239 - 22 047.8 = 88 191.2