Kesalahan tatabahasa:1)masyarakat di negara ini amat penting beruntung selagi dapat menikmati pelbagai jenis pada musim buah-buahan.2)pingat kedarjahan telah di anugerahkan kepada tokoh masyarakat itu atas kesungguhan beliau membantu penduduk di kawasan pedalaman meningkatkan taraf hidup.

1

Jawapan

2016-05-02T19:38:11+08:00
Kesalahan ...

1) amat penting beruntung = amat beruntung

tidak boleh ada 2 kata penguat dalam satu ayat.


2) kedarjahan= darjah kebesaran