A) penebangan hutan
penebangan hutan menyebabkan haiwan kehilangan______dan______menjadi keperluan asas mereka.Keadaan ini membawa kepada_______haiwan.

B) penipisan lapisan ozon
penipisan lapisan ozon mengakibatkan lebih banyak_______sampai ke permukaan bumi dan boleh menjejaskan sistem________.

C) kesan rumah hijau
karbon dioksida memerangkap haba di bumi dan menyababkan_________.Keadaan ini membawa kepada_______dan_______di kutub.

1

Jawapan

2016-05-04T15:46:35+08:00
A)habitat ,sumber makanan ,kehilangan
b)sinaran ultraungu,badan manusia
c)bumi semakin panas. ,pemanasan global, pencairan ais