Jawapan

2016-05-16T15:02:18+08:00

Antara hubungkait di antara Perjanjian Persetiaan Persekutuan 1895 dengan kedaulatan Malaysia hari ini yang boleh dilihat adalah jikalau dahulu apa sahaja urusan yang melibatkan aspek ekonomi, import eksport, kewangan, cukai semuanya perlu melalui kelulusan dan kebenaran daripada penjajah British yang menjadi Residen Jeneral pada ketika itu. Selain itu melalui Perjanjian Persetiaan Persekutuan 1895 telah memberikan kuasa penuh kepada Pesuruhjaya Tinggi British.

Namun ia sama sekali berbeza dengan kedaulatan Malaysia yang kita nikmati hari ini, apabila orang luar sama sekali tiada kuasa untuk mencampuri segala urusan pentdbiran Malaysia. Semuanya dikendalikan oleh rakyat Malaysia sendiri, yang mana Perdana Menteri yang dilantik melalui sistem demokrasi diamanahkan mengetuai urusan pentadbiran kerajaan Malaysia.