Jawapan

2016-05-05T02:20:39+08:00
Antara cabaran yang dihadapi dalam zaman pemodenan ini adalah :
 1) kemasukan tenaga buruh asing
Kemasukan tenaga buruh asing tanpa kawalan telah menyebabkan ramai rakyat/orang tempatan mengalami pengganguran. Di samping itu, kemasukan imigran tanpa kawalan juga telah mengakibat pelbagai isu sosial seperti jenayah dan sebagainya.
 2) gejala sosial
Keruntuhan akhlak anak-anak muda pada abad ke-21 ini semakin meruncingkan. Ledakan informasi daripada internet juga telah mempengaruhi minda anak-anak muda supaya cenderung kepada hedonisme dan hiburan barat.

TERIMA KASIH